kliento individualaus dizaino forma

 

 


 Užsakymų priėmimas:
     +370 687 25144
uzsakymai@plasteksus.eu


 

 

 


 

 

 

 

 

 

ES fondų parama

 

Uždaroji akcinė bendrovė "Plasteksus" kartu su partneriais – „Plasteksus“ gupės įmonėmis UAB „Premeta“, UAB „Plastara“, UAB „Meksas“, UAB „Ajeras“, UAB „Teresė ir ko“ - šiuo metu baigė įgyvendinti projektą „Plastiko gaminių gamybos rinkoje veikiančių įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių kėlimas“ (VP1-1.1-SADM-01-K-02-086), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos socialinio fondo agentūros skirtos paramos suma – 116.002,42 eurų, 49.715,32 eurų nuosavų lėšų investavo įmonė.

„Žengti koja kojon su techninėmis naujovėmis, diegti inovatyvias technologijas bei mokyti su jomis dirbti įmonės darbuotojus yra vienas pagrindinių mūsų kolektyvo tikslų, - teigia Egidijus Vitkevičius, UAB „Plasteksus“, per pastaruosius keletą metų įgyvendinusios jau ne vieną investicinį projektą, vadovas. – Vien įmonės lėšomis daugelio sumanymų nebūtų pavykę taip greitai įgyvendinti, tačiau Europos Sąjungos fondų parama mums padeda ne tik didinti įmonės produktyvumą, išlikti konkurencingais, bet ir plėsti gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų pardavimo rinkas.“

Įgyvendinamo Projekto veiklos, kurios tęsėsi nuo 2013 metų liepos mėnesio iki 2015 metų liepos, apėmė net tik vienos įmonės - projekto vykdytojo UAB „Plasteksus“ – darbuotojų mokymus, bet ir dar keturių įmonių-partnerių – darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimą. Mokymuose dalyvavo 82 minėtų įmonių darbuotojai. Mokymų metu buvo pagilintos įvairaus lygio įmonės vadovų vadybos bei specifinės profesinės žinios, patobulinta darbuotojų kvalifikacija bei specialieji gebėjimai ir kompetencijos siekiant padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir įmonės poreikių pereinant prie pažangesnių vadybos metodų. Mokymai buvo orientuoti sustiprinti įmonės vadovų vadybinius gebėjimus personalo, pardavimų, finansų valdymo bei darbo organizavimo ir planavimo srityse.

Atsižvelgiant į tai, kad siekiant geriausių įmonės veiklos rezultatų yra svarbi kiekvieno darbuotojo motyvacija, rezultatyvumas, buvo organizuoti ir asmeninio tobulėjimo mokymai, sustiprinantys ne tik įmonės vadovų, bet ir darbininkų specialiuosius gebėjimus ir didinantys jų kvalifikaciją. Siekta ugdyti visų lygių darbuotojų specialiuosius ir bendruosius gebėjimus, skatinančius darbuotojų prisitaikymą prie pažangesnių įmonės valdymo metodų.

„Tik investuodamos į personalo vystymą ir keldamos personalo sugebėjimus prisitaikyti prie kintančių rinkos poreikių įmonės išliks konkurencingos, - sako p. Egidijus Vitkevičius. - Mokymai padėjo darbuotojams labiau pažinti save ir kitus, o tai daro ženklią įtaką teigiamai darbo atmosferai sukurti, kuri labai svarbi siekiant derinti profesinius asmeninius tikslus bei įmonės tikslų įgyvendinimą. Įgytos naujos žinios didina darbuotojų pasitikėjimą savimi, gebėjimą lanksčiau ir kūrybiškiau spręsti iškylančias problemas, didina motyvaciją siekti geresnių rezultatų, o tuo pačiu ir kiekvieno darbuotojo galimybes prisitaikyti prie kintančių įmonės poreikių bei darbo rinkos pokyčių“.

Įgyvendinus projektą buvo padidinti penkių įmonių personalo kvalifikaciniai įgūdžiai bei darbo produktyvumas. Naujai įgytos žinios užtikrins įmonių gyvavimą bei veiklos plėtrą. Be to, įmonės darbuotojai, įgiję mokymų patirtį, galės ją sėkmingai panaudoti įmonės plėtros procese, kai iškils būtinybė plėtoti naujų darbo vietų aprūpinimą reikiamos kvalifikacijos darbo jėga, atitinkančia įmonės bei rinkos poreikius.

Įmonių grupei, veikiančiai plastiko gamybos srityje, siekiant pagrindinio savo tikslo - pasiūlyti klientui aukščiausios kokybės paslaugas, produktus, trumpus paslaugų atlikimo bei produktų gamybos terminus, tuo pačiu užtikrinant lankstumą ir operatyvumą greitų pokyčių reikalaujančiomis konkurencinėmis sąlygomis – buvo būtinos investicijos į žmogiškuosius išteklius. UAB “Plasteksus” ir projekte dalyvaujančių partnerinių įmonių personalo vystymas yra esminis įmonių plėtros, augančio pelningumo bei aukštos sukuriamos pridėtinės vertės pagrindas.

2014 "Plasteksus" visos teisės saugomos

Svetainių kūrimas:" Virtualus Pasaulis"